Meerewijck I duurzaam
Gezamenlijke energie produktie Een eerste inventarisatie van de mogelijkheden van bewoners geeft aan dat de eigen produktie van Energie onder eigen beheer, verschillend resultaat kan opleveren. De vraag doet zich dan voor kunnen we gezamenlijk Energie produceren? Een eerste brainstorming over deze vraag of wij binnen het werkgebied van de cooperatie Meerewijck I ook zelf energie kunnen gaan produceren is positief beantwoord. Onderzocht gaat worden in hoeverre 1 het parkeerterrein bij de ingang overkapt kan worden met een zonnedak, wellicht 1200 m2, 20 parkeerplaatsen of 2 langs het hek van de begrenzing van het park, 800 m2 of 1600 m2 zonnepanelen zijn aan te leggen of 3 de mogelijkheden van het eiland als zonnepark Hiertoe zou een cooperatie moeten worden opgericht waar bewoners individueel aan deel kunnen nemen. De overheid verleent hier steun aan bijvoorbeeld.
zicht op mogelijkheden voor een duurzame Energie toekomst van de woongemeenschap Meerewijck I in Leimuiden
PostcodeRoos  PostcodeRoos 