Meerewijck I duurzaam
zicht op mogelijkheden voor een duurzame Energie toekomst van de woongemeenschap Meerewijck I in Leimuiden
Aanleg aansluitingen voor E-auto’s op andere plaatsen Daar vrijwel elke woning met 2 bewoners ook 2 automobielen heeft, moet gezocht worden naar een oplossing die wellicht niet individueel maar gezamenlijk moet worden aangelegd. Gedacht wordt aan aanvullende parkeerruimte met E-voorziening in de bossage halverwege het park.