Meerewijck I duurzaam
Individuele mogelijkheden, ‘van het gas af’ Na een eerste aanpak van het eigen energie verbruik door bijvoorbeeld betere isolatie, - voor mogelijkheden zie onderdeel: overwegen sommige bewoners om het gas (Gronings gas) geheel af te sluiten en op een andere wijze te gaan voorzien in hun warmte-vraag. De werkgroep onderzoekt welke mogelijkheden er zijn indien vloerverwarming aanwezig is. Er zijn oplossingen in combinatie met het opwekken van eigen stroom (zonnepanelen) en de inschakeling van warmtepompen voor verwarming op laagniveau 40 graden celsius. Van twee mogelijkheden zijn de eerste gegevens bijeen gebracht. 1 Lucht/water warmte pomp met PV-zonnecellen In deze situatie wordt de benodigde energie opgewekt met zonnepanelen op het eigen dak en wanneer noodzakelijk aangevuld door energie van het openbare net. De warmte-vraag wordt opgelost door een lucht warmte pomp. 2 Water/water warmte pomp met PVT-zonnecellen De benodigde energie wordt opgewekt door zonnepanelen Onder deze panelen worden thermische warmte wisseling panelen aangebracht. Een efficientere maar wat investering betreft een wat duurdere oplossing. De warmtevraag wordt opgelost door een water water warmtepomp. In beide situaties blijft er een aansluiting op het stroomnet bestaan. Enerzijds als afvoer medium van teveel opgewekte eigen stroom of noodzakelijk bij het opvragen van energie bij een tekort aan eigen stroom.
zicht op mogelijkheden voor een duurzame Energie toekomst van de woongemeenschap Meerewijck I in Leimuiden
Energiebesparing  Energiebesparing  W-pomp met PV  W-pomp met PV  W-pomp met PVT  W-pomp met PVT 