Meerewijck I duurzaam
Individuele mogelijkheden van energie opslag m.b.v. batterijen een opslagbatterij van Siemens, Junelight voor huishoudens.
Onlangs   kondigde   het   grootte   Siemens   aan   ook   de   thuismarkt   van   batterijopslag   te   betreden   en   wel   met
de nieuwe Junelight Smart Battery, bedoelt voor particuliere energie huishoudens.
De   batterij   kan   samengesteld   worden   uit   maximaal   6   eenheden   met   een   netto   capaciteit   van   3.3   (kWh)
elk   en   is   flexibel   uit   te   breiden   tot   19.8   kWh   opslag   op   elk   moment.   De   batterij   kan   de   stroomvoorziening
in   huis   en   ook   voor   een   warmtepomp   en   het   opladen   van   een   electrische   auto   gebruikt   worden.   En   is
uitgerust voor allerlei toekomstige uitbreidingen zoals nieuwe apparatuur en smart grid funkties.
Wanneer    aan    het    laden    en    opladen    houdt    de    Junelight    batterij    rekening    met    weer-    en    gebruiks
verwachtingen    hetgeen    betekent    dat    de    batterij    alleen    volledig    geladen    wordt    als    er    een    hoog    PV
produktie niveau aanwezig is en zorgt zo voor een minimaal verlies.
Het prijsniveau begint bij 4.990 euro per eenheid en wordt nog niet rechtstreeks geleverd in Nederland.
zicht op mogelijkheden voor een duurzame Energie toekomst van de woongemeenschap Meerewijck I in Leimuiden
Junelight  Junelight 