Meerewijck I duurzaam
Individuele mogelijkheden van energie opslag Om onder eigen beheer de eigen over-produktie van energie niet af tegeven aan de stroomverzorger kan gekozen worden voor eigen opvang van de over-produktie. Overdag bestaat al gauw de tijdelijke over-produktie en s’avonds en s’nachts heeft men een stroomvraag. De opslag van de eigen over produktie overdag kan op een medium worden opgeslagen en later worden opgevraagd. De werkgroep wil onderzoeken in hoeverre: * batterijen hier een rol kunnen spelen. Naast een oplossing van Tesla en een aanbod van Shell (overname firma Sonnen) biedt nu ook Siemens een opslagbatterij aan voor huishoudens. * of waterstof geproduceerd kan worden die later weer gebruikt kan worden om energie te produceren De firma HPS, Home Power Solutions heeft een oplossing. en * in hoeverre een eigen e-auto als tijdelijke opslag kan functioneren
zicht op mogelijkheden voor een duurzame Energie toekomst van de woongemeenschap Meerewijck I in Leimuiden
Batterijen als opslag  Batterijen als opslag  Waterstof als opslag  Waterstof als opslag  E-auto als opslag  E-auto als opslag 