Meerewijck I duurzaam
ACHTERGROND Een aantal leden van de Cooperatieve Vereniging Meerwijck I studeren gezamenlijk, sinds juli 2018 op mogelijkheden om de individuele huizen van de bewoners duurzamer te maken. Ook willen zij nagaan of er wellicht gemeenschappelijke voorzieningen te ontwikkelen zijn die aan het duurzamer maken van het hele park kunnen bijdragen. DOEL WERKGROEP De werkgroep heeft zich tot doel gesteld na te gaan in hoeverre de Cooperatieve Vereniging, alle bewoners gezamenlijk, zelfvoorzienend kan worden. Na een eerste inventarisatie blijkt dat per individueel huis onvoldoende zonne-energie kan worden verzameld om zelfvoorzienend te worden. Extra voorzieningen lijken hiertoe noodzakelijk te zijn. Daar zonne-energie overdag kan worden verzameld dient nagegaan te worden hoe individueel op dagbasis opslag zin heeft of dat een gemeenschappelijke voorziening een oplossing is. Om een seizoensopvang te realiseren is zeker extra opslag noodzakelijk. Wellicht is hier een gemeenschappelijke voorziening lonend. ‘klikken’ op dit icoon geeft u meer informatie Of als u nieuwbouw nog eens overweegt! Denk dan aan de Alles in eengezinswoningen voor de toekomst: ‘klikken’ op dit icoon geeft u meer informatie Disclaimer Aan het gebruik van de gegevens uit deze website kunnen geen rechten worden ontleend door de gebruiker. De verzamelde informatie heeft tot doel bewoners van Meerewijck I te informeren over mogelijkheden en prijsgevolgen.
zicht op mogelijkheden voor een duurzame Energie toekomst van de woongemeenschap Meerewijck I in Leimuiden
Toekomst?  Toekomst?  Nieuwbouw  Nieuwbouw 