Meerewijck I duurzaam
zicht op mogelijkheden voor een duurzame Energie toekomst van de woongemeenschap Meerewijck I in Leimuiden
Wat is ons verbruik? Om een eerste inzicht in de energiebehoefte van alle bewoners te verkrijgen is het opstellen van een inventarisatie vragenlijst gestart eind 2018. Een eerste enquête aangekondigd met email bij de 17 geïnteresseerden leverde onvoldoende resultaat op. Hierop werd in februari 2019 besloten meer informatie te gaan verzamelen doormiddel van het rechtstreeks benaderen van bewoners van Meerewijck I door werkgroep leden. Naast betere informatie wordt zo ook onderzocht of dit de manier is om bewoners meer te betrekken bij het onderwerp duurzame Energie. Vanaf begin april 2019 bezoeken werkgroep leden bewoners van Meerewijck I.