Meerewijck I duurzaam
zicht op mogelijkheden voor een duurzame Energie toekomst van de woongemeenschap Meerewijck I in Leimuiden
Samenstelling werkgroep Co Dekker, Bertie Starmans en Wim Ouwerkerk, ad hoc gesteund door bewoners, zoeken onderdelen uit en formuleren gezamenlijk adviezen voor de bewoners. Samenstelling klankbordgroep De werkgroep aangevuld met Polle Kempenaar, Albrecht van Heijningen en anderen functioneert als klankbordgroep en beraadslaagt periodiek over de te volgen koers. Secretariaat werkgroep Bertie Starmans beheert het secretariaat, regelt de verslaggeving en fungeert als aanspreekpunt. U bereikt haar fysiek op Meerewijck 62 of virtueel via meerewijck1duurzaam@gmail.com.